Comunicat AMLR

Stimați colegi,

În contextul declarațiilor de presă și petițiilor care circulă în aceste zile privind situația diferitelor categorii profesionale care activează în laboratoarele medicale, vă comunicăm următoarea luare de poziție:

Activitatea din laboratoarele medicale este rezultatul colaborării armonioase între medicii de medicină de laborator, medici de microbiologie clinică, chimiști, biochimiști, biologi, asistenți medicali, tehnicieni de laborator.

Fiecare din aceste categorii profesionale are competențe și atribuții specifice, care se completează reciproc, fără să fie vorba de concurență, având ca scop și rezultat furnizarea de servicii medicale de calitate.

Recunoscând meritele, implicarea și rolul incontestabil al colegilor chimiști, biochimiști, biologi, realitatea obiectivă este aceea că la ora actuală sistemul de învățământ din România nu permite echivalarea în proporție de 100% a pregătirii între medici și categoriile sus menționate, datorită următoarelor diferențe:

  • studii de licență de 6 ani pentru medici cu conținut medical / studii de licență de 3 ani pentru celelalte categorii, cu o curriculă cu noțiuni medicale reduse + masterat de laborator cu durata de 2 ani (introdus doar de 10 ani)
  • rezidențiat de 4 ani (module cu cursuri și stagii practice în toate domeniile medicinei de laborator urmate de examene), finalizat prin examenul de medic specialist / specializare de 4 ani la locul de muncă într-un singur domeniu (fără un program de pregătire organizat instituțional) finalizat cu un examen de specialist

Pe de altă parte, pregătirea pentru chimiști, biochimiști, biologi nu poate fi echivalată sau chiar considerată inferioară față de cea a asistenților medicali licențiați (cum greșit sugerează grila actuală de salarizare).

Pentru detalii privind curricula de pregătire a specialiștilor de laborator în UE se poate consulta secțiunea EDUCAȚIE de pe site-ul AMLR.

Aceste aspecte obiective, independente de voința tuturor celor care lucrează în laborator, au dus la crearea și escaladarea unor disensiuni între diferitele categorii profesionale, care prejudiciază imaginea de ansamblu a activității specialiștilor din laboratoarele medicale.

Acordarea punctajelor la contractarea serviciilor de sănătate în ambulator în funcție de drepturile salariale este cel puțin la fel de eronată ca și propunerea de egalizare a punctajelor biologilor, biochimiștilor și chimiștilor cu cele ale medicilor, aparent pentru rezolvarea problemei salarizării acestora din urmă; între punctajul din dosarul de contractare cu CAS și grilele de salarizare nu există corespondență.

Având în vedere pregătirea profesională a tuturor celor care activează în laboratoarele medicale, propunem ca forurile de decizie să restabilească într-un mod obiectiv, echitabil și realist raporturile care decurg din pregătirea tuturor acestor categorii profesionale, ceea ce ar clarifica și acordarea punctajelor de către CNAS și a drepturilor salariale cuvenite în raport cu nivelul de pregătire.

În perspectivă ar fi de dorit o restructurare a studiilor de licență prin crearea unor secții la  facultățile de profil (biologie, chimie, biochimie), în care să se realizeze o suprapunere curriculară mai mare între studiile medicale și celelalte, precum și crearea unei forme organizate de pregătire de specialitate a biologilor, biochimiștilor și chimiștilor în completarea studiilor de licență și de masterat (similare rezidențiatului) care să totalizeze 9-10 ani de pregătire de specialitate în domeniu, așa cum stipulează prevederile UE (http://www.uems-slm.org/uems/index.php?id=16) și care ar dezamorsa pe viitor aceste tensiuni nedorite.

Conf. Dr. Ioana Brudașcă – președinte AMLR

Prof. Dr. Minodora Dobreanu- vicepreședinte AMLR