Masterat

Masterat in Laborator Clinic la Universitatea de Medicina și Farmacie Târgu Mureș

Programul de master în “Laborator Clinic” este organizat de Facultatea de Medicină a UMF Tîrgu Mureș și este adresat absolvenților Facultăților de Biologie, Biochimie, Chimie și Farmacie, având scopul formării de abilități medicale în activitatea de laborator. Programul corespunde cerințelor de pregătire europene în domeniu și presupune o pregătire multidisciplinară polivalentă a specialiștilor care lucrează în laboratoarele medicale, fiind structurat pe următoarele module: Fundamentele fiziologice ale medicinei interne, Biochimie clinică (generală și implicații practice), Imunologie (generală și implicații practice), Hematologie (Examenul sângelui şi al măduvei osoase, patologie eritrocitara, leucocitară, imunohematologie, hematologie transfuzională, hemostaza și tromboza – evaluarea în laborator), Genetică, Biologie Celulară și Moleculară, Citologia lichidelor de epanșament, Microbiologie medicală (Bacteriologie, Micologie, Virusologie, Parazitologie, Diagnosticul de laborator al infecţiei), Noțiuni fundamentale de Biostatistică, Metodologia și etica cercetării în laboratorul de analize medicale, Sistemul de management al calității în laboratorul de analize medicale.

Absolvenții acestui program de masterat își vor putea găsi locuri de muncă în țară cât și în țările membre ale Uniunii Europene, în diverse laboratoare sau institute de cercetare.

Durata masteratului este de 2 ani (organizați în 3 semestere de pregătire teoretică și practică și un semestru de pregătire exclusiv practică). În fiecare an sunt disponibile 15 locuri de pregătire, dintre care 10 sunt bugetate. Ocuparea acestora se face in ordinea mediilor obtinute la concursul de admitere, iar in anul II locurile bugetate se redistribuie in ordinea mediilor obtinute la finalul anului I. Taxa de școlarizare pentru locurile nebugetate este de 2500 RON/an (achitată trimestrial).

Admiterea se organizează în UMF Tirgu Mureș în fiecare an în luna septembrie. Examenul de admitere se face pe bază de interviu si test grilă din tematica bibliografia comunicată pe site-ul universității, cu cel puțin o lună înainte de susținerea examenului

DIRECTOR DE PROGRAM

Prof. dr. Minodora Dobreanu