DESPRE NOI

Asociaţia de Medicină de Laborator din România continuă activitatea Fundaţiei de Laborator Clinic Marcela Zamfirescu Gheorghiu şi îşi propune să contribuie la sprijinirea şi îmbunătăţirea pregătirii profesionale în domeniul medicinei de laborator a tinerilor specialişti (medici, biologi, biochimişti, chimişti), la susţinerea şi impulsionarea cercetărilor ştiinţifice efectuate de aceştia, la perfecţionarea activităţii desfăşurate în domeniul medicinei de laborator, în sensul armonizării acesteia cu standardele Uniunii Europene.

În acest scop, Asociaţia îşi concretizează eforturile în organizarea de manifestări ştiinţifice, cursuri intensive, expoziţii de aparatură medicală de laborator şi prezentări de tehnici moderne, de înaltă performanţă în diagnosticul medical, cu participarea unor personalităţi competente din ţară şi străinătate. Aceste activităţi sunt organizate în cooperare cu Facultăţile de Medicină, laboratoarele publice şi private, companii şi alte organizaţii juridice.

Asociaţia intermediază obţinerea de burse de studiu sau de cercetare, în ţară şi în străinătate, în special pentru doctoranzi, sprijin material pentru participarea la manifestările de specialitate din ţară şi din străinătate; pentru publicarea cercetărilor şi studiilor în revistele de specialitate; organizează modalităţi de premiere a tinerilor cercetători pentru rezultate deosebite în domeniu, obţinerea de documentaţie de specialitate, etc.

Începând cu anul 2006 AMLR este membru afiliat al IFCC (International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine) şi începând cu anul 2009, membru EFLM (European Federation of Laboratory Medicine).

Descărcare act constitutiv


STRUCTURA CONSILIULUI DIRECTOR

Președinte:
Dr. Daniela Jitaru
INSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLOGIE – IRO, IAŞI Laboratorul de Analize Medicale Str. G-ral Henri Mathias Berthelot nr.2 – 4, Iasi, Romania
Medic primar în specialitatea medicină de laborator – Șeful Laboratorului de Analize Medicale 
laborator@iroiasi.ro; danielajitaru@yahoo.com

Vicepreședinți:
Prof. Dr. Minodora Dobreanu
Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie Târgu Mureș
Gheorghe Marinescu nr.38, cod 540136 Târgu Mureș, România
Laborator clinic analize medicale, Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș
Gheorghe Marinescu nr.50, cod 540139 Târgu Mureș, România
dobreanum@gmail.com

Prof. univ. dr. Ileana Constantinescu
Șeful Centrului de Imunogenetică și Virusologie Fundeni (Centrul de ref.
pentru România – Acreditat EFI)
Institutul Clinic Fundeni
Sos. Fundeni, Nr. 258, sector 2, 0022328, București, România
Tel/Fax: 0040.21.318.04.48
GSM: 0040.744.341.984
ileana.constantinescu@imunogenetica.ro; laborator@imunogenetica.ro
Site: www.imunogenetica.ro
UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE “CAROL DAVILA”, BUCURESTI
Facultatea de Medicină Generală
Șef Disciplina Imunologie și Imunologie de Transplant

Membru:
Prof. Dr. Adrian Man
Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie Târgu Mureș
38 Gh Marinescu, 540136 Târgu Mureș, România
adrian.man@rrml.ro

Secretar:
Elena – Cristina Selicean
Medic primar medicină de laborator, doctor în medicină 
Institutul Oncologic Profesor Dr. Ion Chiricuță Cluj-Napoca
Laborator de Analize Medicale Hematologie
Strada Republicii nr. 34-36 RO-400015 Cluj-Napoca
cristina.selicean@rrml.ro

Trezorier:
Dr. Biol. Ariadna Rădulescu
ariadna_cici@yahoo.com

REPREZENTANȚI SOCIETĂȚI INTERNAȚIONALE

Reprezentant național pentru EFLM:  
Conf. Dr. Ioana Brudașcă
Universitatea de Medicină și Farmacie str. Pasteur 6, 400349 Cluj Napoca, România
ioana.brudasca@yahoo.com

Reprezentant național pentru IFCC:  
Dr. Daniela Jitaru
INSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLOGIE – IRO, IAŞI Laboratorul de Analize Medicale Str. G-ral Henri Mathias Berthelot nr.2 – 4, Iasi, Romania
Medic primar în specialitatea medicină de laborator – Șeful Laboratorului de Analize Medicale 
laborator@iroiasi.ro; danielajitaru@yahoo.com

Reprezentant național pentru BCLF:
Assoc. prof. Adina Huțanu, MD, PhD
Department of Laboratory Medicine
George Emil Palade University of Medicine, Pharmacy, Science and Technology of Târgu Mureș
Gheorghe Marinescu nr.38, cod 540136 Târgu Mureș, România
Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș
Gheorghe Marinescu nr.50, cod 540136 Târgu Mureș, România
e-mail: adina.hutanu@umfst.ro


CANDIDATURI PENTRU ALEGERI 2023

Scrisoare de intentie Daniela Jitaru

CV Daniela Jitaru


ISTORIC

MOMENTE DIN ISTORIA ASOCIAȚIEI DE MEDICINĂ DE LABORATOR DIN ROMÂNIA

Ileana Funduc*

*Dr. Chim. Ileana Funduc a fost vicepreședinte al societăților profesionale de medicină de laborator după 1990, și este membru fondator al Fundației Marcela Zamfirescu Gheorghiu, al ALMR și AMLR. 

Evenimentele de după 1989 au creat multe schimbări, printre care și desființarea USSM-lui (Uniunea Societăților de Științe Medicale) care întrunea societățile medicale și care avea întâlniri periodice în cadrul cărora se comunicau  rezultatele cercetărilor științifice.

Un prim moment a fost constituirea SRLC (Societatea Română de Laborator Clinic) având ca președinți pe dr.Cornel Chiriloiu și apoi pe dr.Manole Cojocaru, iar în 1998 s-a constituit Societatea Română de Medicină de Laborator (SRML), având ca președinte pe dr.Manole Cojocaru.

În 1997 la o întâlnire a SRLC, distinsul Prof. Dr.Eugen Mody de la UMF Tg.Mureș, membru al Academiei Medicale de Știință și mentor permanent al activității noastre, a venit cu ideea de a înființa o fundație atașată societății.  Propunerea sa a fost acceptată rapid și în unanimitate. Deși prima propunere a fost ca fundația să poarte numele său, Profesorul Mody nu a fost de acord și a dorit ca fundația să se numească  “Marcela Zamfirescu Gheorghiu”. Doctor docent, șefă a Laboratorului de Biochimie al Institutului de Medicină Internă „N.Gh.Lupu”, Dr.Marcela Zamfirescu Gheorghiu a fost o personalitate foarte respectată și onorată în acest domeniu.

Prima întrunire sub această nouă formă de fundație a avut loc la Poiana Brașov în anul 2000, iar formalitățile oficiale de înființare ale acesteia s-au făcut ulterior. Membrii fondatori au fost: Prof. Dr.Docent Aurora Popescu, Dr.Manole Cojocaru, Dr.Ariana Pop și subsemnata, iar președinte a fost desemnată Dr.Minodora Dobreanu.

În 2001 a avut loc la Suceava prima conferință a fundației “Marcela Zamfirescu Gheorghiu”,  după care conferințele și congresele s-au derulat anual, în diversele locații din întreaga țară. Primul congres al Fundației „Marcela Zamfirescu Gheorghiu” a avut loc la Mamaia în 2002; în 2003 Conferința de la Sovata a comemorat 4 ani de la decesul Profesorului Eugen Mody.

În 2004 cu ocazia congresului, s-a luat hotărârea ca fundația să se transforme în asociație, deoarece se intenționa afilierea la Federația Internațională de Chimie Clinică (IFCC), care nu include ca membri fundațiile. A luat naștere astfel Asociația Laboratoarelor Medicale din România (ALMR), care a avut prima conferință în 2005 la Sibiu. În 2006 Conferința a avut loc la Timișoara, când Asociația s-a afiliat la Federația Internațională de Chimie Clinică (IFFC).

Următoarele conferințe au avut loc la Iași în 2007 și la Cluj în 2008.

Congresul din 2009 s-a ținut la Tg.Mureș, când a fost ales președinte Prof. Dr.Eugen Carasevici și a avut loc afilierea la Federația Europeană de Chimie Clinică (EFCC), actuala Federație Europeană de Medicină de Laborator (EFLM). Au urmat apoi Conferința de la Mamaia (2010) și Piatra Neamț (2011).

Sinaia a fost locul Conferinței în 2012, urmat de Brașov 2013, când a fost aleasă ca președinte Conf.Dr.Ioana Brudașcă.

În 2014 la conferința de la Sibiu la adunarea generală s-a discutat problema unificării celor două societăți profesionale, ALMR și SRML, care aveau scopuri similare și funcționau în paralel, considerându-se oportun ca profesioniștii de laborator să fie cooptați într-o singură entitate.

Societatea Română de Medicină de Laborator (SRML) și-a încheiat activitatea în 2015, iar în  2015 la conferința de la Sighișoara  s-a anunțat înființarea unei societăți profesionale unice, Asociația de Medicină de Laborator din România (AMLR), care cuprindea membri din ambele foste societăți. Președinta aleasă a fost din nou Conf.Dr.Ioana Brudașcă.

Următoarele întâlniri ale Asociației de Medicină de Laborator au avut loc la Cluj (2016), Timișoara (2017) și București (2018).

La toate manifestările au fost invitați speakeri de la facultățile de medicină și institute de cercetare din țară, precum și speakeri din străinătate, personalități prestigioase în domeniul medicinei de laborator,  mulți dintre ei fiind membri foști sau în exercițiu la acea dată ai comitetelor directoare ale IFCC sau EFLM  (prof. Graham Beastal, prof. Victor Blatton, prof. Maurizio Ferrari, prof. Grazyna Szypniewska, prof. Tomas Zima, dr. Janet Smith, prof. Gabor Kovacs, prof. Sedef Jenice, prof. Elizabeta Topic, prof. Mauro Panteghini, prof. Anamaria Simundic, dr. Paivi Laitinen, dr. Trefor Higgins). Unii dintre acești speakeri au invitat la rândul lor membri din conducerea asociației noastre la manifestările lor științifice, iar dr. Trefor Higgins a inițiat între 2003 și 2006 un stagiu de 4 săptămâni în laboratoarele Dyne Care pentru 4 membri ai Asociației, cheltuielile fiind acoperite de gazdă. Membrii care au avut această șansă au fost: dr.biochim. Monica Dogaru, dr.Mariana Buzea, dr.Rodica Păcurar, dr.Enikö Nemeș-Nagy .

Pentru a încuraja tinerii colegi, au fost instituite două premii, care se decernează cu ocazia conferințelor anuale: premiul Marcela Zamfirescu Gheorghiu pentru cea mai bună prezentare poster, și premiul Eugen Mody, pentru realizări deosebite în domeniul medicinei de laborator. Membrii  merituoși au putut primi sponsorizări la manifestări științifice europene și internaționale și stagii în centre medicale externe de prestigiu.

În programul manifestărilor a figurat și o expoziție de firme de aparatură și reactivi de laborator, companiile de diagnostic in vitro susținând și workshopuri în care au prezentat cele mai noi și moderne apariții,   având ca scop creșterea calității analizelor de laborator.

Programul social al conferințelor a inclus de fiecare dată  și o excursie în zonele turistice din împrejurimi, organizată în ultima zi a fiecărei manifestări.

ALMR are propria ei revistă, Revista Română de Medicină de Laborator (www.rrml.ro), având ca editor șef pe prof.dr. Minodora Dobreanu. Revista este indexată ISI și are factor de impact, oferind astfel ocazia publicării rezultatelor cercetărilor științifice și vizibilitatea acestora.

Site-ul asociației  permite comunicarea eficientă cu membrii săi, aceștia fiind informați despre noutăți de ultimă oră (manifestări științifice interne și externe).

Pentru cadrele superioare de laborator, cât și pentru asistenții medicali de laborator s-au organizat cursuri în diverse locații din țară.

În decursul anilor s-au publicat o serie de tratate:

  • BIOCHIMIE CLINICĂ 2000, autori Eugen Mody, Ileana Funduc, Ruxandra Alecsandrescu, Minodora Dobreanu.
  • BIOCHIMIE CLINICĂ 2006, ed.I, autori Minodora Dobreanu, Anca Bacârea, Monica Badiu, Dan Dobreanu, Enache Elena Luminița, Enache Liviu Sorin, Marta Andrea Fodor, Földes Anna-Maria, Truța Irina, Vecserka Maria-Orsolya.
  • BIOCHIMIE CLINICĂ 2010, ed.II, autori Ioana Brudașcă Mircea Cucuianu, Dan Dobreanu, Minodora Dobreanu, Enache Elena Luminița, Enache Liviu Sorin, Marta Andrea Fodor, Annamaria Földes, Ileana Funduc, Sorin Gîju, Ștefan Hobai, Alina Mărginean, Enikö Nemeș-
  • BIOCHIMIE CLINICĂ 2015 ed.III, vol.I și II autori Claudia Bănescu, Gabriela Bordeianu, Ioana Brudașcă, Simona Cernea, Mircea Cucuianu, Daniela Cristina Dimitriu, Dan Dobreanu, Minodora Dobreanu, Andrea Marta Fodor, Anamaria Földes, Ileana Funduc, Alina Mărginean, Enikö Nemeș-Nagy, Elena Petrescu-Dănilă, Ariadna Rădulescu, Alina Scridon, Raluca Stănescu, Didona Ungureanu.

Atmosfera din cadrul bordului Asociației a fost totdeauna cordială, numai în acest fel am putut realiza obiectivele propuse.

Asociația de Medicină de Laborator din România și-a propus să contribuie la sprijinirea și îmbunătățirea pregătirii profesionale a specialiștilor (medici, biologi, biochimiști, chimiști) din domeniul medicinei de laborator, la susținerea și impulsionarea cercetărilor științifice, la perfecționarea activității desfășurate în sensul armonizării cu standardele Uniunii Europene. Eforturile Asociației pentru ridicarea nivelului activitatii in laboratoarele medicale constituie un sprijin de bază pentru realizarea unui act medical de calitate.