Statutul AMLR

În urma alegerilor Adunării Generale a AMLR desfăşurate cu ocazia Conferinței Asociației de Medicină de Laborator din România cu Participare Internaţională, Timisoara, 14-16 iunie 2023, noua structură a Consiliului Director al AMLR este următoarea:

Preşedinte anterior
Dr. Cristina Mambet

Preşedinte
Dr. Daniela Jitaru

Vicepreşedinte 
Prof. Dr. Minodora Dobreanu

Vicepreședinte
Prof. univ. dr. Ileana Constantinescu

Membru
Prof. univ. dr. Adrian Man

Sectretar
Dr. Elena – Cristina Selicean

Trezorier
Biol. Rădulescu Ariadna


Descărcare statut AMLR

Descărcare regulament ALMR