Statutul AMLR

În urma alegerilor Adunării Generale a AMLR desfăşurate cu ocazia celei de-a Treia Conferință a Asociației de Medicină de Laborator din România cu Participare Internaţională, Iași, 5-7 iunie 2019, noua structură a Consiliului Director al AMLR este următoarea:

Preşedinte anterior
Conf. Dr. Brudașcă Ioana Ileana Călina

Preşedinte
Dr. Cristina Mambet

Vicepreşedinte 
Prof. Dr. Dobreanu Minodora

Vicepreședinte
Conf. Dr. Daniela Cristina Dimitriu

Membru
Conf. dr. Man Adrian

Sectretar
Șef lucrări Dr. Camelia-Vidița Gurban

Trezorier
Biol. Rădulescu Ariadna


Descărcare statut AMLR

Descărcare regulament ALMR