Ghiduri profesionale


Recomandarea comună EFLM-COLABIOCLI pentru recoltarea sângelui venos – v 1.1, iunie 2018

Ana-Maria Simundic, the Working Group for Preanalytical Phase (WG-PRE) of the European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM) and Latin American Working Group for Preanalytical Phase (WG-PRE-LATAM) of the Latin America Confederation of Clinical Biochemistry (COLABIOCLI)

Acest document oferă o recomandare comună a Federației Europene de Chimie Clinică și Medicină de Laborator (EFLM), Grupului de lucru pentru faza preanalitică (WG-PRE) și Grupului de lucru din America Latină pentru Faza preanalitică (WG-PRE-LATAM) al Confederației Americii Latine de Biochimie Clinică (COLABIOCLI) pentru recoltarea sângelui venos. Documentul oferă îndrumări asupra cerințelor pentru asigurarea faptului că procedura de recoltare a sângelui este una sigură, centrată pe pacient și oferă îndrumări practice despre cum să fie depășite cu succes potențiale bariere și obstacole în calea difuzării și implementării ei. Publicul țintă pentru această recomandare este personalul medical implicat direct în procesul de recoltare a sângelui. Această recomandare se aplică în cazul utilizării unui sistem închis de recoltare a sângelui și nu oferă recomandări pentru recoltarea sângelui cu seringi și catetere în sistem deschis. Mai mult, acest document nu abordează obținerea consimțământului pacientului, solicitarea testelor, manipularea și transportul probelor și nici recoltarea de la copii și pacienții inconștienți. Procedura recomandată se bazează pe cele mai bune dovezi disponibile. Fiecare pas a fost evaluat folosind un sistem care punctează calitatea dovezilor și puterea recomandării. Procesul de evaluare a fost realizat la mai multe întâlniri față în față implicând aceleași părți interesate menționate anterior. Principalele părți ale acestei recomandări sunt: 1) Proceduri de pre-recoltare, 2) Procedura de recoltare, 3) Proceduri de post-recoltare şi 4) Implementarea. O primă schiță a recomandării a fost transmisă membrilor EFLM pentru consultare publică. A fost invitat și WG-PRE-LATAM pentru a comenta documentul. O versiune revizuită a fost trimisă spre vot tuturor membrilor EFLM și COLABIOCLI și a fost aprobată oficial de 33 dintre cei 40 de membri EFLM și toți membri COLABIOCLI. Încurajăm profesioniștii din toată Europa şi America Latină să adopte şi să implementeze această recomandare pentru a îmbunătăți calitatea practicilor de recoltare a sângelui și creșterea siguranței pacientului și personalului medical.

Deschide mai departe


GHIDUL EFLM PENTRU LABORATOARE MEDICALE ECOLOGICE ȘI SUSTENABILE

Traducere din limba engleză în limba română de Cristina Preda, Krisztina Pal și Adina Huțanu, prin amabilitatea prof. Tomris Ozben, președinte EFLM și președinte EFLM TF-Green Labs.

EFLM a constituit un “GRUP DE LUCRU LABORATOARE VERZI” pentru a ajuta laboratoarele medicale să implementeze practici durabile și să îmbunătățească performanța lor în ceea ce privește sustenabilitatea în Europa și dincolo de aceasta.
Scopul este să adune și să împărtășească cele mai bune practici pentru a ghida laboratoarele în tranziția lor către spații mai sustenabile, reducând impactul lor
asupra mediului și implementând acțiuni eficiente în laboratoare, luând măsuri pentru minimizarea consumului de energie, apă și substanțe chimice periculoase, precum și generarea de deșeuri, fără a compromite calitatea serviciilor de sănătate.

Deschide mai departe