Premii

Premiul “Marcela Zamfirescu Gheorghiu”

Premiul “Marcela Zamfirescu Gheorghiu” se acordă în fiecare an, la sfârşitul Conferinţei/Congresului ALMR pentru cel mai bun poster prezentat în timpul manifestării ştiinţifice respective.

Câştigătorii premiului “Marcela Zamfirescu Gheorghiu”

 

2006
Enterobacterii secretoare de beta lactamaze cu spectru extins în infecţii de hematologie şi oncologie
Licker Monica, Ioniţa Hortensia, Nicola Traian, Tutelca Ancuţa, Orb Cristina, Bădiţoiu Luminiţa, Stanga Livia, Branea Dorina, Berceanu Văduva Delia, Roxana Moldovan
Spitalul Clinic Municipal Timişoara, UMF Victor Babeş, Timişoara
Rezistenţa la antibiotice a tulpinilor de E. coli izolate din uroculturi în ambulator
Berceanu Văduva Delia, Marcela Adamuţ, Matilda Lenta, Dana Velimirovici, Cristina Elena Orb, Licker Monica, Mihaela Crăciunescu, Delia Muntean, Mihaela Popa, Roxana Moldovan
Spitalul Clinic Municipal Timişoara, UMF Victor Babeş, Timişoara
Fenotipuri de rezistenţă la Staphylococcus aureus izolate din secţiile de nou născuţi
Mihaela Crăciunescu, Mihaela Diana Popa, Lavinia Dobrean, Monica Licker, Delia Berceanu Vaduva, Delia Muntean, Dorina Branea, C. Piluţ, F. Horhat, Roxana Moldovan
UMF Victor Babeş, Timişoara
Germeni cu potenţial nosocomial izolaţi într-o sectie de nou născuţi
Mihaela Diana Popa, Mihaela Crăciunescu, Lavinia Dobrean, Monica Licker, Delia Berceanu Văduva, Delia Muntean, Elena Hogea, F. Horhat, C. Piluţ, Roxana Moldovan
UMF Victor Babeş, Timişoara
Fenotipuri de rezistenţă circulante de Enterobacter species izolate în spital şi ambulatoriu
Dorina Branea, Monica Licker, Delia Berceanu Văduva, Mihaela Crăciunescu, Liliana Dan, Elena Hogea, F. Horhat, Delia Horhat, C. Piluţ, Roxana Moldovan
UMF Victor Babeş, Timişoara
Germeni multirezistenţi izolaţi din secţii de terapie intensivă
Moldovan Roxana, Licker Monica, Sandesc D., Tutelca Ancuţa, Orb Cristina, Dan Liliana, Muntean Delia, Crăciunescu Mihaela, Popa Mihaela, Hogea Elena
Spitalul Clinic Judeţean Timişoara, Spitalul Clinic Municipal Timişoara, UMF Victor Babeş, Timişoara
2007
Protein catabolism in patients with systemic lupus erythematosus as measured by 3-methylhistidine
Ludmila Cheptănaru2, S. Popa1, C. Babiuc1, Vera Sali2
1State Medical and Pharmaceutical University “Nicolae Testemitanu”
2Republican Clinical Hospital, Chişinău, Moldova Republic
Disturbances of amino acids metabolism associated with fatigue in patients with systemic lupus erythematosus
Ludmila Cheptănaru2, S. Popa1, C. Babiuc1, Vera Sali2, N. Ganea2
1State Medical and Pharmaceutical University “Nicolae Testemitanu”
2Republican Clinical Hospital, Chişinău, Moldova Republic
2009
The status of whole blood zinc and copper levels in autistic children
Crăciun Elena Cristina1, Ursu Monica2, Predescu Elena3, Björklund Geir4, Dronca Maria 4
1Pharmaceutical Biochemistry and Clinical Laboratory Dept., Faculty of Pharmacy; “Iuliu Haţieganu” University of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca, România
2Research Institute for Analytical Instrumentation, Cluj Napoca, România
3Pediatric Psychiatry Dept.Faculty of Medicine, “Iuliu Haţieganu” University of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca, România
4Medical Biochemistry Dept., Faculty of Medicine, “Iuliu Haţieganu” University of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca, România