Premii

Premiul “Eugen Mody”

Premiul Eugen Mody se acordă în fiecare an de către ALMR unui cercetător cu vârsta sub 35 de ani cu activitate profesională meritorie în domeniul medicinei de laborator. Premiul constă în sponsorizarea taxei de participare la o manifestare ştiinţifică aleasă de către câştigător.

Prof. Univ. Dr. Eugen Mody
Eugen Jenő Mody s-a născut la 22 mai 1927 în municipiul Târgu Mureş. După absolvirea studiilor liceale în cadrul Colegiului Reformat din localitate, în anul 1946 s-a înscris la Facultatea de Medicină din Târgu Mureş pe care a absolvit-o în anul 1952 cu diploma de merit. Înzestrat cu solide cunoştinţe fizico-chimice şi matematice, intelectul tânărului Mody a fost captivat de ştiinţele fiziologice, în special de biochimie – o ramură a disciplinelor biomedicale care se afla atunci în plin avant de dezvoltare. Încă din anii studenţiei s-a încadrat în activitatea Catedrei de Biochimie, remarcându-se prin talentul didactic, aptitudinea şi ambiţia pentru cercetarea ştiinţifică.

Teza de doctorat intitulată “Contribuţii la studiul experimental al glicoproteinelor plasmatice” a fost susţinută în 1966 la Institutul de Medicină din Timişoara. În anul 1962 a preluat conducerea Laboratorului Central al Clinicilor din Târgu Mureş. Sub conducerea lui caraterizată printr-o competenţă profesională de excepţie, au fost introduse tehnici moderne în diagnosticul de laborator şi au fost dezvoltate cercetări de specialitate.

În anul 1966 a luat naştere Disciplina de Biochimie Clinică a Universităţii, redenumită ulterior Disciplina de Imunopatologie sub conducerea doctorului Mody. În 1970 a fost promovat pe post de conferenţiar, iar in 1990 pe post de profesor. Animat de dorinţa lărgirii continue a cunoştinţelor de specialitate, profesorul Mody a reuşit între anii 1970-1990 să obţină bursele DAAD ale Fundaţiei Humboldt, efectuând stagii de specializare şi schimburi de experienţă în Germania. Lucrând cu aceste ocazii în institutele de chimie fiziologică ale Universităţilor din Bochum, Koln şi Saarbrucken, a luat parte la elaborarea unor teme de cercetare de interes comun în domeniul metabolismului lipidic şi biochimiei mucopolizaharidelor. Considerând principalele domenii de cercetare în care profesorul Mody a adus contribuţii originale, ne oprim în principal la trei aspecte: studiul proteinelor plasmatice şi tisulare, în special al glicoproteinelor, studiul metabolismului lipidic şi cercetări imunologice.

Activitatea ştiinţifică a profesorului Mody cuprinde un număr de 150 de lucrări ştiinţifice publicate în reviste ştiinţifice din ţară şi străinătate, trei cărţi, numeroase articole de popularizare a ştiinţei, 8 volume de cursuri universitare de biochimie clinică, anatomie-fiziologie, imunologie clinică. Ca om de ştiinţă recunoscut în ţară şi peste hotare, a fost ales ca membru titular sau onorific în societăţi ştiinţifice prestigioase naţionale şi internaţionale. Datorită meritelor sale ştiinţifice deosebite a devenit Membru al Academiei de Ştiinţe Medicale din România.

Profesorul Mody a fost un adevărat creator de şcoală de biochimie medicală şi laborator clinic în Târgu Mureş. A fost un om de ştiinţă deosebit de erudit, cu orizont larg, dotat cu o gândire creatoare, receptivă la nou şi cu o dorinţă nesecată de autodepăşire. Totodată a fost un om de o aleasă cultură, cu o afinitate profundă faţă de filozofie, muzică, artă şi literatură, fiind el însuşi un poet şi versificator talentat.

Puternic ataşat de profesiunea aleasă, a închinat cu totală dăruire dezvoltării şcolii medicale întreaga sa viaţă, formând personalităţi care au păstrat şi cultivat mai departe întreaga moştenire morală şi profesională.

Câştigătorii premiului Eugen Mody

2004 Biolog Adina Stanciu Institutul Oncologic, Bucureşti
2005 Biolog Iuliana Caraş Institutul Cantacuzino, Bucureşti
2006 Dr. Corina Flangea Asistent Universitar, UMF Victor Babeş, Timişoara
2007 Dr. Andrea Fodor Asistent Universitar, UMF Târgu Mureş
2008 Dr. Elena Enache UMF Târgu Mureş
2009 Dr. Liviu Enache UMF Târgu Mureş
2010 Dr. chim. Daniela Jitaru UMF GrT Popa Iaşi
2011 Dr. Camelia Gurban UMF Victor Babeş Timişoara
2012 Dr. fizician Lorena Stefan UMF Craiova
2013 Dr. Bogdan Calenic UMF Carol Davila, Bucureşti
2014 Biochim. Dr. Daniela Miricescu UMF Carol Davila, Bucureşti
2015 Dr. Florin Tripon UMF Târgu Mureş
2016 Dr. Raluca Dumache UMF Victor Babeş Timişoara
2017 Dr. Andrei Crauciuc UMF Târgu Mureş
2018 Dr. Alina Boglis UMF Târgu Mureş