Manifestari științifice

RAML 2016 CLUJ-NAPOCA

Cluj-Napoca | 18 -21 Mai 2016
http://amlr2016.medical-congresses.ro

Raport post-conferință Cluj Napoca 2016

Conferința a fost organizată de către Asociația de Medicină de Laborator din Romania (AMLR) sub auspiciile IFCC și EFLM, precum și cele ale Universităților de Medicină și Farmacie din Cluj Napoca, Târgu Mureș, București, Timișoara și Iași. Manifestarea a avut ca societăți partenere Societatea Română de Microbiologie și Societatea Română de Hematologie.

Manifestarea a avut loc în perioada 18-21 mai  2014 la Cluj Napoca. Lucrările s-au desfășurat în sala de conferințe a hotelului Grand Hotel Napoca, beneficiind de un excelent suport audio-vizual.

Conferința a fost susținută prin acordarea de credite de educație medicală continuă pentru participanți de către Colegiul Medicilor din Romania (18 credite EMC) și Ordinul Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în Sistemul Sanitar din România (18 credite EMC).

La RAML 2016  au participat  peste 530 de delegați români și străini, incluzând medici, biologi, chimiști, biochimiști, farmaciști, personalități ale Institutelor Naționale de Cercetare – Dezvoltare, oficialități locale și reprezentanți ai companiilor furnizoare de aparatură și reactivi de laborator, parteneri media, acest congres fiind una dintre cele mai ample manifestari științifice din țară in domeniul medicinei de laborator.

La congres au participat cu rapoarte invitați din străinătate, personalități  recunoscute în domeniile lor de specialitate: Au fost invitaţi 5 speakeri străini şi anume: Prof. Tomas Zima (membru al board-ului EFLM),  Dr. Janet Smith (reprezentant IFCC), Prof. Laszlo Muszbek (Centrul de cercetări clinice, Universitatea din  Debrecen  Ungaria), Prof. Eva Ajzner (președinta Societății Maghiare de Medicină de Laborator), Prof William Au (Shantou University Medical College, China ).

De asemenea au mai fost invitaţi lectori din țară:  prof. Alexandra Crăciun, prof. Monica Junie, conf. Anca Bojan, conf. Ina Kacso, conf. Mariana Pațiu de la UMF Cluj, prof. Minodora Dobreanu și prof. Claudia Bănescu de la UMF Târgu Mureș, prof. Dan Coliță, prof. Olga Dorobăț, prof. Maria Greabu, conf. Adriana Coliță, conf. Irina Codiță, conf. Gabriel Ionescu de la București, prof. Monica Licker, prof. Rareș Olaru (Timișoara), prof. Mihail Badea (Craiova).

Congresul a avut un program științific vast și variat, lucrările prezentate aparținând tuturor ramurilor medicinei de laborator. Criteriile de selecție a lucrărilor de către comitetul științific au fost relevanța pentru tematica manifestării, calitatea științifică a conținutului și claritatea formulării in limba engleză și română.

Temele programului de anul acesta  au cuprins aspecte legate de educația medicală continuă, e-learning  și redactarea de articole științifice,  evaluarea în laborator a sindromului metabolic, markeri moleculari în neoplazii, rezistența la antibiotice, diagnosticul parazitozelor, actualități în limfoproliferările cronice, rolul nanotehnologiilor în diagnosticul și tratamentul hematologic,  managementul calității. Programul manifestării a inclus 21 rapoarte, 25 de comunicări orale și 67 de postere, precum și 8 workshopuri.

Secțiunile științifice au fost prezidate de către personalități marcante ale diverselor domenii ale medicinei de laborator din România și din străinătate, oferind un context favorabil pentru întrebări, discuții și schimburi fructuoase de idei între participanți. Aceste dialoguri susținute între membrii comunității academice și practicieni confirmă încă o dată beneficiile îmbinării aspectelor teoretice de ultimă oră – state of the art – cu prezentările care reflectă experiența profesională.

Cu ocazia acestei manifestări științifice, ALMR a oferit Premiul „Marcela Zamfirescu-Gheorghiu”  pentru cea mai mai bună prezentare sub forma de poster lucrării DIFFERENTIATION PATTERNS WITHIN B LYMPHOID LINEAGE ASSESSED BY POLYCHROMATIC FLOW CYTOMETRY, autori Oana-Maria PINTILIE, Mihaela ZLEI, Iona-Doina Popa, Costel ȘLINCU, Georgiana BUTURĂ,  Cătălin-Doru DĂNĂILĂ, Angela DĂSCĂLESCU, Ion ANTOHE, Daniela JITARU, Institutul Regional de Oncologie, Iași, Universitatea de Medicină și Farmacie Gr. T. Popa, Iași

Premiul „Academician Prof. Dr. Eugen Mody” a fost atribuit dr. Raluca Dumache de la UMF Timișoara.

Pe toată durata congresului participanții au beneficiat de expoziția a numeroase firme românești de prestigiu, distribuitoare de reactivi și aparatură de laborator, ai căror reprezentanți și-au prezentat produsele atât în expoziție cât și sub forma a 8 workshopuri în plen.

Rezumatele congresului au fost publicate in limba engleza și română, într-un supliment dedicat al Revistei Române de Medicină de Laborator (publicație indexata in ISI Web of Knowledge, Thomson-Reuters Scientific și inclusă in categoria A de către CNCSIS, www.rrml.ro).

În ședința de închidere a conferinței au fost discutate o serie de aspecte administrative, fiind prezentat raportul anual al ALMR pe perioada 2015 -2016, precum și raportul financiar, cât și aspecte legate de Revista Română de Medicină de Laborator.

S-a supus adunării generale propunerea ca AMLR să adere la Alianța Societăților Profesionale Medicale din România ASPROMED, iar ca reprezentat a fost desemnată dna dr. Constanța Popa, vicepreședinte AMLR,  aceste propuneri fiind votate în unanimitate.

S-a discutat propunerea de a realiza un parteneriat cu Asociația Furnizorilor de Produse Medicale AFPM în vederea continuării activității site-ului www.labtestsonline.ro. Rolul AMLR este de a asigura verificarea din punct de vedere științific a testelor traduse pentru a fi validate și postate pe site. Această propunere a fost votată în unanimitate și au fost desemnate persoanele pentru verificarea traducerilor.

Calitatea științifică și diversitatea lucrărilor prezentate, modul de organizare precum și programul social plăcut, au făcut din acest eveniment o nouă ocazie de perfecționare profesională și de stabilire și întărire a contactelor între membrii comunității oamenilor de laborator, fiind considerat un succes de către toți cei implicați.