BIOCHIMIE CLINICĂ – IMPLICAȚII PRACTICE – EDIȚIA A IV-A

Rolul laboratorului în practica medicală actuală este incontestabil – prin analiza multiplilor biomarkeri din diverse fluide biologice sau țesuturi, acesta furnizează 70% din informațiile necesare pentru depistarea, diagnosticul, prognosticul majorității bolilor, sau pentru optimizarea și monitorizarea terapiei.

Chiar dacă informația în format electronic este extrem de facilă și accesibilă, cărțile în format imprimat sunt încă o sursă de învățare importantă și preferată de cei care doresc să acumuleze sau să își actualizeze informațiile biomedicale (judecând cel puțin după succesul edițiilor precedente ale cărții de față). Prima ediție a acestei cărți a fost publicată in 2006, au urmat edițiile a 2-a (2010) și a 3-a (2015), fiecare aducând actualizări, noi capitole și noi colaboratori. Urmând curicula de pregătire în specialitatea Medicină de laborator, conținutul cărții s-a modificat în timp, devenind un material de referință în pregătirea specialiștilor din laboratoarele medicale.

Fără a avea schimbări majore de structură, această ediție a 4-a a cărții de Biochimie Clinică cu implicații practice, are întreg conținutul verificat cu atenție și actualizat acolo unde se impunea, eliminându-se părțile învechite și completând informațiile care au evoluat în ultima perioadă. Ca și în cazul ultimelor două ediții, apariția acesteia a fost posibilă datorită eforturilor cumulate ale specialiştilor în domeniu de la UMFST George Emil Palade Târgu Mureş, UMF Iuliu Haţieganu Cluj Napoca, UMF Grigore T. Popa Iaşi, Institutul Clinic Fundeni, care s-au reunit sub patronajul Asociaţiei de Medicină de Laborator din România (AMLR), cu scopul de a menține acest material de referinţă pentru instruirea specialiştilor care lucrează în laboratoarele medicale, dar şi pentru aceia din alte specialităţi care resimt nevoia unui text la care să poată face apel la nevoie.

În plină pandemie COVID-19, focalizați în activitatea de fiecare zi în laboratoare, pe diagnosticul și monitorizarea pacienților infectați cu SARS CoV-2, autorii lansează volumul I al ediției a IV-a și ca un semn al dorinței de revenire la normalitate. 

Adresăm mulţumirile noastre anticipate acelora care pot participa cu experienţa lor profesională şi comentarii pertinente la îmbunătăţirea conţinutului şi aspectului materialului de față.

Informații despre carte: ramona_urzica@yahoo.com

Cost de achiziție Volum I: 75 lei

Prof. Univ. Dr. Minodora Dobreanu

30 aprilie 2020