NoutatiNoutăți AMLR

Grant AMLR

Punctajele obținute în urma evaluării de către referenți a aplicațiilor pentru grantul AMLR:​

  1. Dragoș Loredana. Studiul unor anomalii moleculare si citogenetice in mielomul multiplu – 90 puncte.
  2. Mare Anca. Determinarea unor factori de patogenitate la tulpini EPEC/EHEC/STEC izolate de la copii sub 2 ani – 90 puncte.
  3. Picu Cătălina. Implicațiile tehnicilor imagistice în diagnosticul diferențial al afecțiunilor tiroidiene – 91 puncte
  4. Huțanu Adina. Identificarea unui model optim pentru evaluarea performanțelor laboratoarelor, prin folosirea datelor six sigma, Levy Jennings și a mediei populaționale pentru determinarea hemoleucogramei complete – 95 puncte

Se acordă grantul  AMLR în valoare de 3000 euro dnei dr. Huțanu Adina, UMF Tîrgu Mureș, pentru proiectul cu titlul: Identificarea unui model optim pentru evaluarea performanțelor laboratoarelor, prin folosirea datelor six sigma, Levy Jennings și a mediei populaționale pentru determinarea hemoleucogramei complete.