ChestionareEFLMHotNoutati

Evaluarea laboratoarelor medicale din România privind tranziția spre o activitate sustenabilă

Sectorul de sănătate, inclusiv laboratoarele, contribuie cu 4,4% la emisiile globale de gaze cu efect de seră (Greever et al. 2020). În concordanță cu obiectivele stabilite în Green Deal-ul Comisiei Europene, EFLM a inițiat în 2022 Grupul de Lucru Green & Sustainable Laboratories. Prin intermediul acestui grup, EFLM se angajează să informeze și să promoveze sustenabilitatea în laboratoarele medicale, concentrându-se asupra utilizării eficiente a resurselor și implementării practicilor durabile.

AMLR propune o evaluare a aspectelor legate de sustenabilitate din cadrul laboratoarelor medicale prin intermediul unui chestionar analizând nu doar adoptarea conceptului de “Laborator Verde”, ci și implicarea în inovații tehnologice și utilizarea echipamentelor eficiente din punct de vedere energetic. De asemenea, se urmărește să se evalueze gradul de conștientizare și pregătire a personalului pentru practici sustenabile.

Răspunsurile la acest chestionar anonim vor contribui la conturarea unui peisaj detaliat al eforturilor și oportunităților de îmbunătățire în cadrul laboratoarelor medicale din România in ceea ce priveste amprenta de carbon asupra mediului si societatii, generata de activitatea acestora. 

Vă rugăm să susțineți demersul nostru comun către un viitor mai sustenabil în domeniul medical, alocând aproximativ 10-15 minute din timpul d-voastră pentru a completa acest chestionar.

Recomandarea noastră este ca pentru fiecare laborator (entitate) să fie completat un singur chestionar. 

LINK chestionar: https://forms.office.com/e/ATZxpQaaci