Grupuri de lucru

Cu ocazia adunării generale desfăşurată în cadrul Primului Congres al Asociaţiei Laboratoarelor Medicale din România cu Participare Internaţională din 24-27 iunie 2009, Târgu Mureş, s-au votat următoarele grupuri de lucru în domeniul medicinei de laborator:

  • Biochimie
  • Imunologie
  • Microbiologie
  • Hematologie
  • Coagulare
  • Control de calitate

Scopul principal al acestor grupuri de lucru este elaborarea unor manuale de specialitate în toate domeniile medicinei de laborator, care să vină în primul rând în ajutorul medicilor rezidenţi în vederea aprofundării cunoştinţelor cu privire la tehnicile şi protocoalele de lucru în laborator.

Grupurile de lucru sunt conduse de personalităţi remarcabile din domeniul medicinei de laborator, având ca obiectiv crearea unui cadru naţional de colaborare, care va duce la promovarea activităţii educaţionale prin organizarea de ateliere de lucru, cursuri şi programe de schimb, ajutând astfel la transferul de cunoştinţe în domeniu şi la aplicarea de noi strategii de diagnostic.

Grup de lucru Conducător Instituţie
Biochimie Conf. Univ. Ioana Brudaşcă UMF Iuliu Haţieganu
Imunologie Prof. Univ. Anca Cristea UMF Iuliu Haţieganu
Microbiologie Dr. Olga Dorobăţ Institutul Naţional de Boli Infecţioase Matei Balş, Bucureşti
Hematologie Dr. Mariana Paţiu Institutul Oncologic I. Chiricuţă, Cluj
Coagulare Dr. Ioana Culea Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională, Bucureşti
Control de calitate Dr. Lazăr Crezante Societatea Română pentru Asigurarea şi Controlul Extern al Calităţii în Medicina de Laborator