Despre noi

Asociaţia de Medicină de Laborator din România continuă activitatea Fundaţiei de Laborator Clinic Marcela Zamfirescu Gheorghiu şi îşi propune să contribuie la sprijinirea şi îmbunătăţirea pregătirii profesionale în domeniul medicinei de laborator a tinerilor specialişti (medici, biologi, biochimişti, chimişti), la susţinerea şi impulsionarea cercetărilor ştiinţifice efectuate de aceştia, la perfecţionarea activităţii desfăşurate în domeniul medicinei de laborator, în sensul armonizării acesteia cu standardele Uniunii Europene.

În acest scop, Asociaţia îşi concretizează eforturile în organizarea de manifestări ştiinţifice, cursuri intensive, expoziţii de aparatură medicală de laborator şi prezentări de tehnici moderne, de înaltă performanţă în diagnosticul medical, cu participarea unor personalităţi competente din ţară şi străinătate. Aceste activităţi sunt organizate în cooperare cu Facultăţile de Medicină, laboratoarele publice şi private, companii şi alte organizaţii juridice.

Asociaţia intermediază obţinerea de burse de studiu sau de cercetare, în ţară şi în străinătate, în special pentru doctoranzi, sprijin material pentru participarea la manifestările de specialitate din ţară şi din străinătate; pentru publicarea cercetărilor şi studiilor în revistele de specialitate; organizează modalităţi de premiere a tinerilor cercetători pentru rezultate deosebite în domeniu, obţinerea de documentaţie de specialitate, etc.

Începând cu anul 2006 AMLR este membru afiliat al IFCC (International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine) şi începând cu anul 2009, membru EFLM (European Federation of Laboratory Medicine).

STRUCTURA CONSILIULUI DIRECTOR

Președinte:
Conf.dr. Ioana Brudașcă
Universitatea de Medicină și Farmacie str. Pasteur 6, 400349 Cluj Napoca, România
ioana.brudasca@yahoo.com

Vicepreședinți 
Prof. Dr. Minodora Dobreanu
Universitatea de Medicină și Farmacie Tîrgu Mureș
38 Gh Marinescu, 540136 Tîrgu Mureș, România
dobreanum@yahoo.com

Dr. Chim Constanța Popa
Str. J.L.Calderon, Nr. 36, Sc. A, Ap. 4, Sector 2, Bucureşti
presedinte@obbcssr.ro

Membru:
Conf. Dr. Adrian Man
Universitatea de Medicină și Farmacie Tîrgu Mureș
38 Gh Marinescu, 540136 Tîrgu Mureș, România
adrian.man@rrml.ro

Secretar 
Dr. Daniela Miricescu
Universitatea de Medicină și Farmacie  ”Carol Davila”  București, Strada Calea Plevnei, nr 17-23, sector 5, București
miricescudaniela@yahoo.com

Trezorier 
Dr. Biol. Ariadna Rădulescu
ariadna_cici@yahoo.com

Reprezentant național pentru IFCC:  
conf.dr. Ioana Brudașcă Universitatea de Medicină și Farmacie str. Pasteur 6, 400349 Cluj Napoca, România; ioana.brudasca@yahoo.com

Reprezentant național pentru EFLM:
Dr. Chim Constanța Popa
Str. J.L.Calderon, Nr. 36, Sc. A, Ap. 4, Sector 2, Bucureşti
presedinte@obbcssr.ro