Statutul AMLR

În urma alegerilor Adunării Generale a AMLR desfăşurate cu ocazia Primului Congres al Asociaţiei de Medicină de Laborator din România cu Participare Internaţională, Sighişoara, 20 – 23 Mai 2015, noua structură a Consiliului Director al AMLR este următoarea:

Preşedinte anterior
Prof. Univ. Dr. Eugen Carasevici

Preşedinte 
Conf. Dr. Brudașcă Ioana Ileana Călina

Vicepreşedinte 
Prof. Dr. Dobreanu Minodora

Vicepreședinte
Dr. Chim. Popa Constanța

Membru
Conf. dr. Man Adrian

Sectretar
Dr. Biochim. Miricescu Daniela

Trezorier
Biol. Rădulescu Ariadna